LOKALE DO WYNAJĘCIA W CENTRUM HANDLOWYM – ZAPYTAJ

Lokale do wynajęcia w centrum handlowym Full Market Krosno.

Lokale handlowe na wynajem w atrakcyjnych cenach.

Aktualnie posiadamy lokale na wynajem o powierzchni:

 • 214 m. kw.
 • 120 m. kw.
 • 70 m. kw.
 • 30 m. kw.

Dla banku poszukującego lokalu proponujemy powierzchnię 214 m. kw. w lokalu na parterze, przy głównym ciągu komunikacyjnym od strony ruchliwej ulicy (codziennie przemieszcza się tędy spora ilość pieszych).

Lokal ten świetnie nadaje się też dla firmy ubezpieczeniowej czy punktu kredytowego.

Wyspa w głównym pasażu na 1 piętrze o powierzchni:

 • 8 m. kw.
 • 13 m. kw.

 

Lokale do wynajęcia w centrum handlowym – atrakcyjne ceny!

Jeśli wolisz wypełnić formularz kontaktowy, wypełnij poniższe pola. 
Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

6 + 6 =

Korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej, przesyłacie Państwo do nas swoje dane osobowe. W związku z powyższym, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiadomym było kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Full-Market Domy Towarowe Sp. Jawna J. Bura, W. Pondel, W. Wilk, R. Wilk, G. Winiarska, z siedzibą w Rzeszowie ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000374002, REGON: 691797925, NIP: 813-337-45-19 (dane kontaktowe: tel. 17 852 66 46; e-mail: full-market@rze.pl).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowy zakres powyższych obowiązków oraz wyłączenia z tym związane określa Sekcja 3 RODO.
 4. Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z podejmowaniem działań mających na celu ewentualne zawarcie między nami umowy. 
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do podjęcia działań przez zawarciem umowy.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 8. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będziemy wspólnie podejmować działania związane z zawarciem umowy.